Psychomotoriek

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel en vooral op de motorische ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich normaal gezien spelenderwijs. Al bewegend breiden ze de mogelijkheden en vaardigheden van hun spieren, zintuigen en motoriek uit. Soms wordt een vertraagde of afwijkende ontwikkeling bij een kind vastgesteld. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat. Een tekort aan motorische ervaring kan aan de basis liggen van het probleem. Soms is er geen aanwijsbare reden.

De psychomotorisch therapeut behandelt het kind zodat de motorische ontwikkelingsmogelijkheden worden vergroot. Het kind krijgt weer plezier in bewegen op allerlei domeinen. En zo komt de normale spontane ontwikkelingsspiraal weer op gang.

In de therapie wordt de achterstand van deze kinderen bijgewerkt. Door gericht en spelend te bewegen tijdens een sessie wordt de zintuiglijke en motorische ontwikkeling bevorderd. Daarbij gaan we uit van de wisselwerking tussen het denken en voelen (psyche) en het bewegen (motoriek).

Volgende aspecten kunnen hierbij aan bod komen:

Bij peuters en kleuters:

 • Grove motoriek: basisbewegingen, evenwicht, coördinatie,
 • balvaardigheden..
 • Fijne motoriek: kleuren, knippen, plakken, prikken, rijgen, schroeven draaien…
 • Voorbereidende schrijfmotoriek en ontwikkelen handvoorkeur
 • Voorbereidende rekenvaardigheden
 • Visuele waarneming en visuomotoriek
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Lichaamsbesef
 • Relaxatie

Bij lagere schoolkinderen:

 • Grove motoriek: basismotoriek, fietsen, sporten, zwemmen…
 • Fijne motoriek: kleuren, knippen, plakken, vouwen, vlechten…
 • Grafo- en schrijfmotoriek
 • Visuele waarneming en visuomotoriek
 • Ruimtelijke oriëntatie en structuratie
 • Lichaamsbesef
 • Relaxatie

Bij middelbare scholieren:

 • Basismotoriek
 • Handschrift
 • Leren leren
 • Ruimtelijk inzicht
 • Lichaamsbesef
 • Relaxatie

De psychomotorische therapie focust zich ook op aspecten als werkhouding, aandacht en concentratie, faalangst en het ontwikkelen van een adequate denk- en leerstijl.