Neuromotoriek

Neuromotoriek voor baby’s (0-3jaar)

Binnen onze praktijk wordt de neurologische ontwikkelingstherapie gehanteerd als richtlijn voor het behandelen van kinderen met een centrale hersenbeschadiging zoals cerebrale parese (Cerebral Palsy), met para- en diplegie, hemiplegie, neurologische en erfelijke afwijkingen, Down-syndroom…

Volgende aspecten kunnen hierbij aan bod komen:

Motorische achterstand wegwerken: te laat of niet rollen, zitten, kruipen, stappen, vaak overstrekken…
Voorkeurshouding: hoofdje steeds naar één kant draaien
Babymassage om de ontwikkeling van uw baby te stimuleren. Dit werkt bovendien heel ontspannend voor mama én kind en kan ook ingezet worden bij krampen, huilbaby’s, reflux, …