Typ Tien

TypTien is een methode om blind te leren typen op een speelse en vlotte manier voor kinderen met handvaardigheidsproblemen, DCD of zelfs dyslexie.

Hun handschrift is vaak zeer onregelmatig en schrijven kost erg veel inspanning en verloopt traag. Voor vele schrijftaken is het voor deze kinderen zinvol om te leren typen.

TypTien is een individuele methode speciaal ontwikkeld om deze jongeren toch te leren typen.