Prijzen

Sinds juni 2022 hebben we beslist ons met onze praktijk te deconventioneren (samen met nog heel wat collega’s uit Eeklo) om zodoende onze praktijk draaiende te kunnen houden.

Aangezien we ons beroep met volle toewijding uitoefenen en daar ook de nodige inspanningen voor wensen te leveren door:

· permanente bijscholingen

· investeringen in onze praktijk

· doorgedreven specialisaties

· er elke dag voor 100 % te staan om jullie gezondheid te boosten.

Kunnen wij, uit respect voor ons beroep, NIET TOETREDEN tot de wurgconventie van M22 en dit met ingang vanaf 01-06-2022.

ALLE kinesitherapeuten zijn het eens dat de verloning die ons door het RIZIV én de mutualiteiten wordt opgelegd, ONTOEREIKEND zijn om de algemene kosten te dekken.

WAAROM?

· Bijna 10 jaar GEEN indexatie van ons loon/prestatie

· Geen onderscheid tussen de verloning qua specialisaties (cfr. huisarts /specialist)

· Gedrevenheid in up -to- date zijn van uw therapeut(in je VRIJE tijd toch die drive hebben om de allernieuwste technieken te weten én onder de knie te krijgen)

· Regressie in verloning /sessie naarmate je je kinesitherapeut bezoekt :Rekent je arts je ook minder aan per keer én is de tijdsduur dan ook korter? Minder kwaliteitsvol?

· Wij als therapeuten moeten voldoen aan een vestigingswet die bepaalt aan welke criteria je praktijk moet voldoen om te mogen bestaan? Behalve de nodige vierkante meters waaraan we moeten voldoen + het (oefen)materiaal, rest ons nog de

hogere energievoorzieningen én investeringen in beschermingsmateriaal. CORONA deed ons allen nog extra diep in de buidel tasten, maar dat deden we ook: Plichtsbewust, beschermend naar onze patiënten toe. Wie wil zijn praktijk nu moeten sluiten ? Niemand….

· De discriminatie in terugbetaling tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde kinesitherapeuten: In GEEN enkele medische sector is dit zo!

· Het enorme verschil qua verloning in huisbezoeken huisarts/kine:10 euro! Wij rijden op water?

Empathisch en sociaal voelend hopen we ten zeerste jullie, patiënten, dit begrijpen.

Onze huidige tarieven (vanaf 1/6/2022):

Tarieven in de praktijkruimte zijn voortaan 30 euro/sessie

Tarieven bij een huisbezoek zijn voortaan 32 euro/sessie

*** Voor patiënten met voorkeursregeling blijven de conventietarieven gelden